Аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ „Київський мотоциклетний завод ”

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Марта 2013 в 15:54, курсовая работа

Описание

Під час проходження навчально-виробничої практики я ознайомлюсь та засвою перелік нормативних актів, законів, указів в рамках яких функціонує дане підприємство. Ознайомлюсь з первинними документами бухгалтерського обліку, за допомогою яких здійснюються розрахунки з замовниками, постачальниками, підзвітними особами, засновниками та працівниками.
Я ставлю собі за мету під час проходження цієї практики виконання наступних завдань:
- ознайомитись з правовими і економічними основами діяльності даного підприємства;
- проаналізувати виробничо-господарську діяльність підприємства;
- систематизувати та оформити необхідну інформацію;
- провести аналіз отриманих даних;
- надати рекомендації щодо удосконалення діяльності підприємства.

Содержание

Вступ……………………………………………………………………………….....3
Розділ 1. Загальна характеристика діяльності ВАТ „Київський мотоциклетний завод ”
1.1. Структура підприємства, організація його діяльності………………………..4
1.2. SWOT-аналіз ВАТ „Київський мотоциклетний завод ”……………………...6
Розділ 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ „Київський мотоциклетний завод ”
2.1. Аналіз операційної діяльності підприємства………………………………….7
2.2. Аналіз стану основних фондів підприємства…………………………………7
2.3. Аналіз оборотних коштів підприємства……………………………………...10
2.4. Трудові ресурси підприємства та системи матеріального стимулювання на ньому………………………………………………………………………………...13
2.5. Аналіз витрат господарської діяльності……………………………………...15
2.6. Фінансові результати операційної діяльності підприємства………………..16
2.7. Оцінка ефективності господарської діяльності……………………………...19
Розділ 3. Напрями підвищення ефективності функціонування ВАТ „Київський мотоциклетний завод ”……………………………………………………………..22
Висновки……………………………………………………………………………24
Список використаних джерел……………………………………………………..26

Работа состоит из  1 файл

Практика.doc

— 266.00 Кб (Скачать документ)


ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………….....3

Розділ 1. Загальна характеристика діяльності ВАТ „Київський мотоциклетний завод ”

1.1. Структура підприємства, організація  його діяльності………………………..4

1.2. SWOT-аналіз ВАТ „Київський мотоциклетний завод ”……………………...6

Розділ 2. Аналіз виробничо-господарської  діяльності ВАТ „Київський мотоциклетний завод ”

2.1. Аналіз операційної  діяльності підприємства………………………………….7

2.2. Аналіз стану основних  фондів підприємства…………………………………7

2.3. Аналіз оборотних  коштів підприємства……………………………………...10

2.4. Трудові ресурси підприємства та системи матеріального стимулювання на ньому………………………………………………………………………………...13

2.5. Аналіз витрат господарської  діяльності……………………………………...15

2.6. Фінансові результати  операційної діяльності підприємства………………..16

2.7. Оцінка ефективності  господарської діяльності……………………………...19

Розділ 3. Напрями підвищення ефективності функціонування ВАТ „Київський мотоциклетний завод ”……………………………………………………………..22

Висновки……………………………………………………………………………24

Список використаних джерел……………………………………………………..26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Практика – доцільна та цілеспрямована діяльність, яка  супроводжується виробленням певних навичок. Метою практики є поглиблення  та закріплення теоретичних знань  з курсу „Економіка підприємства ”, набуття певних умінь та навичок в процесі роботи.

Під час проходження навчально-виробничої практики я ознайомлюсь та засвою перелік нормативних актів, законів, указів в рамках яких функціонує дане підприємство. Ознайомлюсь з первинними документами бухгалтерського обліку, за допомогою яких здійснюються розрахунки з замовниками, постачальниками, підзвітними особами, засновниками та працівниками. 

Я ставлю собі за мету під  час проходження цієї практики виконання  наступних завдань:

- ознайомитись з правовими  і економічними основами діяльності даного підприємства;

- проаналізувати виробничо-господарську діяльність підприємства;

- систематизувати та  оформити необхідну інформацію;

- провести аналіз отриманих  даних;

- надати рекомендації  щодо удосконалення діяльності підприємства.

Об’єктом дослідження є ВАТ „Київський мотоциклетний завод ”.

Предметом навчально-виробничої практики є господарська діяльність підприємства та напрямки її удосконалення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. Загальна характеристика діяльності ВАТ „Київський мотоциклетний завод ”

 

1.1. Структура підприємства, організація його діяльності

Київський мотоциклетний  завод було створено на базi бронетанкового ремзаводу №8 у 1945 р. На пiдприємствi було впроваджено 22 моделi мотоциклiв  рiзних потужностей. „Київський мотоциклетний завод” було засновано вiдповiдно до рiшення Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України вiд 26.12.1994 р. №1720 шляхом перетворення державного пiдприємства „Київський мотоциклетний завод” у вiдкрите акцiонерне товариство.

Органiзацiйна структура пiдприємства включає: 25 цехiв, 34 вiддiли, 3 бюро, 2 лабораторiї, 7 складiв, а також 5 дочiрнiх пiдприємств: ДП „Iнструмент-мото”; ДП „Двигун-мото”; ДП „Мотозавод”; ДП „Мотозавод-сервiс”; ДП „Торговий Дiм мотто”. Всi дочiрнi пiдприємства знаходяться на територiї товариства за адресою: м. Київ, вул. Сiм'ї Хохлових, 8. Соцiнфраструктура: їдальня, медчастина, база вiдпочинку, архiв, магазин.

Пiдприємство здiйснює  випуск мотоциклiв, запчастин до них, автофургонiв, автопричепiв, причепiв для човнiв та мотоциклiв, художньо-декоративну обробку скла, виготовлення сувенiрної продукцiї, спецавтомобiлiв. В зимовий перiод вiдбувається зниження реалiзацiї в середньому на 15-20%. 90% продукцiї реалiзується на територiї України, 10% - у дальньому зарубiжжi (Куба, Панама, Iндонезiя). Основний ризик - сезоннiсть продажу мотопродукцiї. Ризик сезонностi покривається зростанням обсягiв двох iнших напрямкiв виробництва. На поточний момент на територiї України немає аналогiв подiбного виробництва. Продаж продукцiї здiйснюється за допомогою дилерської мережi i фiрмового салону-магазину. Завод освоює випуск 7 нових моделей мотоциклiв, а також єврофургонiв, що користуються попитом на ринку. У майбутньому планується збiльшення росту обсягу виробництва в 2 - 2.5 рази за рахунок освоєння нових ринкiв збуту. Планується розвинути два нових напрямки: виробництво унiверсальних сандвiч-панелей та послуги по обробцi та виготовленню металоконструкцiй. На ринку України останнiм часом почала з'являтись продукцiя, аналогiчна продукцiї товариства, виробництва Китаю, але така, що поступається продукцiї товариства за якiстю. Закупка основних матерiалiв здiйснюється на заводах - виробниках металопрокату. Цiна на основнi матерiали залежить вiд вартостi енергоносiїв. Постачальниками основних матерiалiв є приблизно 52 пiдприємства України.

На показники розвитку виробництва впливають погiршення економiчного стану основних споживачiв, збiльшення вартостi енергоносiїв, змiни в законодавствi щодо дiяльностi пiдприємств та податкової полiтики.

Перспективнi плани розвитку пiдприємства передбачають:

- модернiзацiю заводу включаючи модернiзацiю технологiчного обладнання;

- розробку нових малоенергомiстких технологiчних процесiв;

- скорочення долi енергоресурсiв у собiвартостi продукцiї;

- розвиток кооперацiї  зi спецiалiзованими пiдприємствами.

У коротко та середньостроковiй  перспективi завод освоює випуск 7 нових  моделей мотоциклiв, а також єврофургонiв, що користуються попитом на ринку. Планується розвинути два нових напрямки: виробництво унiверсальних сандвiч-панелей та послуги по обробцi та виготовленню металоконструкцiй.

ВАТ „Київський мотоциклетний завод” є єдиним на Україні підприємством з виробництва мотоциклів важкого класу. Має механічно-складальне виробництво мототехніки із закінченим циклом і містить в собі всі стадії з виготовлення та збирання готової продукції, контролю за її якістю, транспортуванні на всіх етапах виробничого процесу, організацію і забезпечення обслуговування робочих місць і ділянок, технічної підготовки виробництва.

 

 

 

1.2. SWOT-аналіз ВАТ „Київський мотоциклетний завод ”

 

Щоб дати аналіз та оцінку внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства складемо SWOT-аналіз (табл. 1.1).

 

Таблиця1.1

Сильні сторони

Слабкі сторони

1) широкий асортимент продукції;

2) висока якість продукції;

3) висококваліфікований персонал;

4) конкурентоспроможна продукція.

1) високі  затрати на виробництво;

2) сезонність продажу продукції;

3) відсутність інформаційного забезпечення  всіх структурних підрозділів;

4) сильні іноземні конкуренти.

Можливості

Загрози

1) збільшення росту обсягу виробництва;

2) розширення номенклатури виробів;

3) збільшення випуску продукції  на експорт;

4) створення філій в інших  містах України;

5) впровадження інноваційних технологій.

1) зростання собівартості;

2) поява конкурентів;

3) зниження попиту в зв’язку  з зниженням доходів населення,  що виявляється у зменшенні  продажів;

4) зниження частки ринку.


 

Як ми бачимо з SWOT-аналізу підприємства можемо зробити висновок, що для розвитку цієї діяльності є великі можливості які можна реалізувати в майбутньому оскільки це єдиний завод в Україні який спеціалізується по виготовленню даної продукції і конкуренцію йому складають тільки іноземні фірми, але не треба забувати і про інші фактори які можуть завадити розвитку тому їх треба звести до мінімуму.

 

 

 

 

 

Розділ 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ „Київський мотоциклетний завод ”

 

2.1. Аналіз операційної  діяльності підприємства

Для аналізу операційної діяльності ВАТ „Київський мотоциклетний завод” в 2009-2011 роках доцільно скласти наступну таблицю (табл.2.1).

 

Таблиця 2.1

Обсяги реалізації продукції ВАТ „Київський мотоциклетний завод ” за 2009-2011 роки

Показники

Роки

Відхилення

2009

2010

2011

+/-

%

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн

29721

24824

14718

-15003

49,5

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,послуг), тис.грн

25113

21458

12546

-12567

49,9


 

З даних по табл. 2.1 можна побачити і зробити висновок, що підприємство зменшило обсяги продаж продукції  у 2011 році порівняно з 2009р. Це показується у зменшенні доходу підприємства від реалізації продукції з 29721 тис. грн. до 14718 тис. грн. Таку ж тенденцію ми бачимо в чистому доході, обсяги якого зменшились з 25113 до 12546 тис. грн. Таким чином   підприємство скоротило обсяги реалізованої продукції і тим самим  зменшило прибутки від операційної діяльності

 

2.2. Аналіз стану основних  фондів підприємства

За характером участі у виробничому процесі основні засоби поділяються на виробничі та невиробничі. Наявністю, складом, структурою і технічним станом виробничих основних фондів визначається виробнича потужність підприємства.

Структура необоротних активів ВАТ „Київський мотоциклетний завод ” подана у таблиці 2.2.

 

Таблиця 2.2

Структура необоротних активів ВАТ „Київський мотоциклетний завод ” за 2009-2011 роки

Показники

Роки

Відхилення

2009

2010

2011

+/-

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

%

Нематеріальні активи

14

0,05

1

0,04

0

-

-14

-

Основні засоби (залишкова вартість)

29838

99,95

25730

99,996

24613

99,2

-5225

82,5

Довгострокові фінансові інвестиції

0

-

0

-

0

-

0

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

0

-

0

-

0

-

0

-

Залишкова вартість гудвілу

0

-

0

-

0

-

0

-

Інші необоротні активи

0

-

0

-

188

0,8

188

-

Усього

29825

100

25731

100

24801

100

-5051

82,5


Дані з таблиці 2.2 показують, що у 2009-2011 роках основні засоби становили основну частину необоротних активів – 99,95 та 99,2 відповідно.

Також можна побачити, що довгострокових фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, гудвілу зовсім не було , з чого можна зробити висновок, що не було використано заходи, спрямовані на збільшення прибутку підприємства, а навпаки частку основних засобів та нематеріальних активів було зменшено.

Информация о работе Аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ „Київський мотоциклетний завод ”