Перевидання книги «100 великих военачальников »

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Февраля 2012 в 21:54, курсовая работа

Описание

Опираючись на знання отримані з курсу «Проектування технологічних процесів» буде виконано опис, оцінку, та розробку нового технологічного процесу виготовлення видання, при яких дана продукція буде відповідати новим вимогам споживача.
Дана робота передбачає аналіз конструкції видань, їх елементів, оцінку якості за вищеперерахованими показниками. Включає основні рішення щодо вибору техніки, технології, основних матеріалів по друкарських та брошурувально-палітурних процесах.

Содержание

Вступ………………………………………………………….. …………………..5
1. Аналіз вихідних даних для проектування…………………………………6
2. Розробка конструкції видання………………………………………………..10
2.1.Характеристика матеріалів за основними показниками…………………..10
2.2. Видання в палітурці…………………………………………………………13
3. Проектування комплексного технологічного процесу……………………..20
3.1 Розрахунок витратних матеріалів…………………………………………..20
3.2 Розрахунок завантаження брошурувально-палітурного устаткування…..23
4. Детальне проектування часткового технологічного процесу………...........27
Висновки…………………………………………………………………………34
Список використаних літературних джерел…………

Работа состоит из  1 файл

ЗалуцкийКурсач.docx

— 1.80 Мб (Скачать документ)

Національний  технічний університет  України

«Київський  політехнічний інститут» 

Видавничо-поліграфічний  інститут

Кафедра репрографії 
 

Пояснювальна  записка

до курсового  проекту

з дисципліни «Проектування технологічних процесів»

      на  тему: «Перевидання книги «100 великих военачальников »». 
 
 

Студент групи  СПм-61 Залуцький А.В. 

Керівник проекту  д.т.н., професор Величко О. М. 
 
 

«___»______________2010 р.

      Реферат

      Пояснювальна  записка до курсового проекту  на тему: «Перевидання книги «100 великих военачальников»».

      Пояснювальна  записка складається зі 35 сторінок, 3 таблиці, 11 рисунків. У пояснювальній записці використано та зроблено посилання на 5 літературних джерел.

      Ключові слова: палітурка, технологічний процес. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………….. …………………..5   

1. Аналіз  вихідних даних для проектування…………………………………6

2. Розробка конструкції видання………………………………………………..10

2.1.Характеристика  матеріалів за основними показниками…………………..10

2.2. Видання в  палітурці…………………………………………………………13

3. Проектування  комплексного технологічного процесу……………………..20

3.1 Розрахунок  витратних матеріалів…………………………………………..20

3.2 Розрахунок  завантаження брошурувально-палітурного  устаткування…..23

4. Детальне проектування  часткового технологічного процесу………...........27

Висновки…………………………………………………………………………34

Список використаних літературних джерел…………………………………...35        

 

     ВСТУП

     Опираючись на знання отримані з курсу «Проектування технологічних процесів» буде виконано опис, оцінку, та розробку нового технологічного процесу виготовлення видання, при яких дана продукція буде відповідати новим вимогам споживача.

     Дана  робота передбачає аналіз конструкції  видань, їх елементів, оцінку якості за вищеперерахованими показниками. Включає  основні рішення щодо вибору техніки, технології, основних матеріалів по друкарських  та брошурувально-палітурних процесах.

     Невідповідність якісним показникам означає, що потрібно обрати принципово нові шляхи виготовлення видання із залученням вдосконаленого технологічного процесу, як показано у  роботі. 

 

1. Аналіз вихідних даних для проектування

     Якість - це сукупність властивостей продукції, що вказують на її придатність задовольняти потреби споживача у відповідності  з призначенням. Якщо якість книжкового видання не задовольняє вимогам, встановленим технологічними інструкціями та галузевими стандартами, то продукції  брошурувально-палітурного виробництва  властиве явище руйнування під впливом  зовнішньої дії протягом терміну  служби.

     Таблиця 1.1. Вихідні дані для розробки курсового проекту

№ п/п Найменування  показника Варіант завдання
1 2 3
1 Формат/доля аркуша, см 84х108/32
2 Формат видання, см:

•   до обрізання  блоку

•   після  обрізання блоку

•   в палітурній кришці

 
13,5х21

13х20 

3 Фарбовість

тексту/ілюстрацій

1+1
4 Тираж, тис. прим. 5
 
 
 
 
Продовження таблиці  1.1.
5 Обсяг видання  в:

- ум. друк.арк.

- фіз. друк. арк.

- сторінках

- зошитах

 
32,8

39

624

19,5

6 Характеристика  видання за:

- типом

- видом

- віковою категорією

- умовами користування

- строком служби

- товщиною

- форматом

- накладом

 
Поліпшений

Розважальне

Будь-яка

Періодично

Великий

Середній

Середній

Малий

7 Тип обкладинки, палітурки 7
8 Оформлення  обкладинки, палітурки Друк у 4 фарби, припресовка плівки
9 Тип додаткових елементів, їx кількість 4 накидки
 
 
 
 
 
 
Продовження таблиці 2.1.
10 Фарбовість  додаткових елементів 4+4
11 Характеристика  корінця книжкового блоку Прямий
12 Обсяг, спосіб фальцювання  простих зошитів 32 сторінок, 4 згин, перпен.
13 Обсяг, cпociб  формування складних зошитів Способом вкладання  та накидування ілюстрацій
14 Cпociб комплектування  книжкового блоку В підйом
15 Спуски шпальт при друкуванні З чужим зворотом
16 Cпociб скріплення  книжкового блоку Зшитий переставним  палітурним стібком на марлю
17 Характеристика  обрізів книжкового блоку Звичайні, не зафарбовані
18 Спосіб пакування  видань Групова упаковка
 
 
 
 

     Отже  основною проблемою є не належне  налаштування машини та неуважність  оператору. Дані проблеми усуваються за рахунок регулярно тех огляду обладнання та контролем якості на усіх ланках виготовлення книги.

 

      2. Розробка конструкції  видання

     2.1.Характеристика матеріалів за основними показниками

В табл. 2.1 наведено коротку характеристику матеріалів за основними показниками, які мають якісне технологічне значення.

Таблиця 2.1. Матеріали

№ п/п Назва матеріалу, виробник Призначення Формат  аркуша (ширина рулону), см Характеристики  матеріалу по основних показниках в  залежності від призначення
 
 
 
 
 
 
Видання в обкладинці Видання в палітурці Видання в обкладинці Видання в

палітурці

1 2 3 4 5 6 7
1 Папір для  друку офсетний (ГОСТ 9094-83)

№1, А  машинної гладкості

Для друкування блоку видання __ Ширина  рулону 74 __ - маса: 70г/м2

- товщина: 87мкм

- гладкість: 30-80с

- проклейка: 1,25-1,175мм

2 Папір типографський  тонкий.

№1, машинної гладкості

Для друкування блоку видання Ширина рулону 74 __ - маса: 48г/м2

- товщина: 64мкм

- гладкість: 40-90с

- проклейка: 0,50мм

__
3 Крейдований папір марки В Для друкування накидок з ілюстраціями 74 74 - маса: 120г/м2

- товщина: 100мкм

- гладкість: 750с

- маса: 120г/м2

- товщина: 100мкм

- гладкість: 750с

4 Форзацний папір марки А Скріплення  книжкового блоку з палітурною кришкою (форзац не задрукований) __ 70х108 __ - маса: 120г/м2

- товщина: 160мкм

- гладкість  машинна: 30-100с

- проклейка: 0,5-1,0мм

5 Папір обкладинковй марки А

(ГОСТ 20283-74)

Для виготовлення обкладинки типу 3 58 __ - маса: 140г/м2

- товщина: 170мкм

- гладкість

- проклейка: 0,75-1,25мм

__
 
 
 
 
Продовження таблиці 3.1.
1 2 3 4 5 6 7
6 Клей №13

(для  приклейки форзаців та інших  елементів)

Для приклейки  форзацу з окантовкою __ __ __ Склад:

-NaКМЦ: 9-10%

- ПВАД: 20-30%;

- вода: 71-60%;

7 Клей ПВАД марки  ДФ47/7ВП Для заклейки корінця блоку __ __ __ В’язкість: 60с;

Сухий залишок: 30%

8 Клей змішаний

(на основі  кісткового)

Для приклейки  до корінця блоку каптально-паперової  смужки __ __ __ Склад:

- клейкістковий  твердий: 57,0%

- гліцерин: 4,0%;

- бура: 0,6%;

- терпінеол: 0,6%;

- вода: 37,8%.

9 Змішаний клей

(на основі  кісткового)

Для виготовлення палітурки __ __ __ Склад:

- клейкістковий  твердий: 60,0%

- гліцерин: 1,0%;

- бура: 1,0%;

- терпінеол: 0,6%;

- вода: 37,4%.

10 Клей (основний полімер: натрієва сіль карбоксометил  целюлози) Вставка блоку в палітурку __ __ __ Склад:

    - Na КМЦ: 4,5%;

    - ДПМ 50-35В: 25%;

    - Вода: 70,5%

11 Термоклей KR 5514 Для незшивного скріплення блоку __ __ - робоча t: 165/180

- в’язкість  мПа/С: 3500/165

- час  схоплення: 6-8 сек.

- час  застивання меньше: 1 хв.

- t плавлення: 78 С

- колір:  напівпрозорий

__
 
Продовження таблиці 3.1.
1 2 3 4 5 6 7
12 Марля хлопкополіефірна НШ Для шиття  блоку нитками __ 73 __ Жорсткість: 193г
13 Папір пергамін спеціальний

(ГОСТ 2995-73)

Матеріал  для окантовки форзаца __   __ Маса: 40г/м2
14 Нитки швейні капронові Скріплення  блоку в палітурці __ __ __ 50К(64)3 в 3 складання
15 Стрічка для  поліграфічної промисловості «Каптал» Прикраса  для видання в палітурці __ __ __ - матеріал: шовк

- ширина: 10мм,

- колір:білий 

16 Папір з сульфатної целюлози без проклейки Матеріал  для окантовки блоку __ 28 __ Маса: 60г/м2
17 Плівка Astrum Econom для ламінування  обкладинки 65 65 - товщина: 30мкм;

- глянцевість: 90%;

- товщина: 30мкм;

- глянцевість: 90%;

18 Папір офсетний марки NIA

(ГОСТ 9094-80)

Покривний матеріал (палітурка) __ 60 __ - маса: 120г/м2

- товщина: 150мкм

- проклейка: 1,25-1,75мм

19 Палітурнмй  картон марки А

ГОСТ 7950-77

Для виготовлення сторонок та відставу __ 70х100 __ Картон каландрований, має колір натурального волокна, товщина: 2,0мм
 

 

     2.2. Видання в палітурці

     Технологічний процес виготовлення видання в палітурці  відображено на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Узагальнена блок-схема технологічного процесу виготовлення видання в палітурці типу 7 

     Пояснення до рис. 2.1:

     Технологічні  операції:

Т1 – Підготовка машини до друку;

Т2 – Друкування блоку в одну фарбу;

Т3 – Друкування повнокольорових накидок;

Т4 – Друкування обкладинок;

Т5 – Розрізка накидок;

Т6 – Фальцювання  накидок;

Т7 – Фальцювання  книжкового блоку;

Т8 – Формування складних зошитів шляхом вкладки  та накидуванні на сформовані зошити ілюстрацій;

Т9 – Розкрій  матеріалу для окантовки форзаців;

Т10 – Розкрій  форзацного паперу;

Т11 – Фальцювання  форзаців;

Т12 – Нанесення  клею на корінцеву кромку форзаців;

Т13 – Приклеювання форзаців до зошитів та їх окантовка;

Т14 – Комплектування блоків видання;

Т15 – Пресування скомлектованих блоків;

Т16 – Шиття  блоків нитками переставним палітурним стібком на марлі;

Т17 – Проклейка  корінця;

Т18 – Пресування корінців блоків, сушка;

Т19 – Обрізка  блоків з трьох сторін;

Т20 – Приклеювання каптально-паперової смужки до корінців;

Т21 – Припресовка  плівки до обкладинок;

Т22 – Розкрій  обкладинок;

Т23 – Розкрій  палітурного картону (сторонки, відстав);

Т24 – Нанесення  клею на обкладинковий папір;

Т25 – Приклеювання до покривного матеріалу сторонок та відставу;

Т26 – Загортання;

Т27 – Сушка  палітурних кришек;

Т28 – Нанесення  клею на форзаци;

Т29 – Вставка  блоків в палітурки;

Т30 – Штрихування  по корінців блоків.

     Устаткування:

Информация о работе Перевидання книги «100 великих военачальников »