Оцінювання збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Октября 2013 в 01:24, практическая работа

Описание

Виділення енергії при вибуху є істотно більш швидким, ніж інші форми виділення енергії в подібних умовах, наприклад, виділення енергії при вибуху є значно швидшим, ніж виділення енергії при горінні. До моменту вибуху звичайної вибухової речовини енергія вибуху міститься в прихованій, потенційній формі в його молекулах, точніше, в електронних оболонках цих молекул. Однак просте виділення енергії ще не означає, що відбувся вибух. Поняття вибуху пов'язане із сильною механічною дією, тобто з появою механічних сил, прикладених до середовища та окремих тіл, що оточують місце вибуху. Процес виділення чи передачі енергії поширюється зі швидкістю, що помітно перевищує швидкість розширення вибухових газів. Звичайно при вибуху початкова швидкість розширення газів сягає близько одного кілометра за секунду.

Работа состоит из  1 файл

P3-6кенни.docx

— 50.07 Кб (Скачать документ)

 

Вступ

Вибух — надзвичайно швидка хімічна реакція, що супроводжується виділенням енергії та утворенням стиснутих газів, здатних виконувати механічну роботу.

Виділення енергії при вибуху є  істотно більш швидким, ніж інші форми виділення енергії в  подібних умовах, наприклад, виділення  енергії при вибуху є значно швидшим, ніж виділення енергії при  горінні. До моменту вибуху звичайної  вибухової речовини енергія вибуху міститься в прихованій, потенційній формі в його молекулах, точніше, в електронних оболонках цих молекул. Однак просте виділення енергії ще не означає, що відбувся вибух. Поняття вибуху пов'язане із сильною механічною дією, тобто з появою механічних сил, прикладених до середовища та окремих тіл, що оточують місце вибуху. Процес виділення чи передачі енергії поширюється зі швидкістю, що помітно перевищує швидкість розширення вибухових газів. Звичайно при вибуху початкова швидкість розширення газів сягає близько одного кілометра за секунду.

При вибуху якої-небудь вибухової  речовини, наприклад, тротилу, відбувається її перетворення в розпечені вибухові гази, що утворюють зону високого тиску. При цьому енергія виділяється спочатку у вигляді теплоти, утвореної сильно стиснутими газами. Гази діють на навколишнє середовище з такою силою, що це середовище починає стискуватися і переміщатися. При розширенні гази інтенсивно охолоджуються, їх тиск швидко падає, і енергія передається навколишньому середовищу з дуже високим коефіцієнтом корисної дії.

Для більшості газів температура  вибуху коливається в межах 1200-1700°С, а тиск у нормальних умовах не перевищує 1,2 МПа, але при збільшенні концентрації кисню тиск вибуху може досягати 2 МПа.

Хімічна природа вибуху і пожежі є однаковою. Але якщо в процесі  пожежі людина може захищати своє життя, то при вибуху блискавичність цього процесу зводить можливість захисту до мінімуму. Вибух, як правило, є наслідком пожежі, хоча існує один різновид вибуху який минає фазу пожежі — це так званий об'ємний вибух.

Об'ємний вибух виникає при  наявності вибухонебезпечної концентрації пальних газів чи випарів легкозаймистих речовин у всьому об'ємі, що займають газ (випари) і джерела запалювання. Таке може відбутися при витоку газу в замкнутому просторі чи на відкритій місцевості у безвітряну погоду в балках, при тривалих випарах легкозаймистих речовин.

Розрізняють наступні види вибухів:

 • спалах;
 • детонація;
 • об'ємний вибух;
 • газопилові хмари в замкнутому і відкритому просторі;
 • киплячих рідин, що виділяють пар.

 

 

Завдання: Оцінити збитки на машинобудівному заводі в наслідок аварії з вибухом о 14.00 1.06 за наведеними вихідними даними:

 

Задача 1. Розрахунок збитків від  втрат життя та здоров’я виробничого  персоналу (Нр)

Вихідні дані:

Кількість постраждалих з травмами:

 • Легкого ступеня Nл = 13 чол
 • Важкого ступеня Nт = 7 чол
 • Важкого ступеня і отримали інвалідність Nт+і= 8 чол
 • Загиблих NЗ = 2 чол
 • Кількість дітей у загиблих Nд = 3, вік дітей Вд = 9 років.

Розв’язання:

а) витрати  в наслідок вибуття трудових ресурсів з виробництва ( Втрр )

   Втрр  = Мл · Nл + Мт · Nт + Мт+і · Nт+і + Мз · Nз = 0,28 Nл + 6,5 Nт + +37Nт+і  + 47Nз = 439,14 тис грн

б) витрати  на поховання ( Вдп)

Вдп = 0,15 · Nз = 0,15 · 2  = 0,3 тис. грн

в) витрати  на виплату пенсій на дітей при  втраті годувальника ( Ввтг)

Ввтг  = 12 М втг (18 - Вд) = 12 · 0,037(18-9) + 12 · 0,037(18-9) + 12 · 0,037(18-9) =

= 11,988 тис грн

Загальний розмір збитків від втрат здоров’я і життя робітників і службовців об’єкта:

Нр= Втрр + Вдп + Ввтг = 439,14 + 0,3 + 11,988 = 451,428 тис грн.

 

 

 

Задача 2.  Розрахунок збитків від  руйнування та пошкодження основних фондів виробничого призначення (Фв).

Вихідні дані:

 1. Кількість видів основних виробничих фондів, що зазнали руйнувань     n = 2   (будівлі, обладнання);
 2. Зменшення балансової вартості фондів в результаті руйнування будівель ∆P1 = (10)11 тис. грн., обладнання ∆P2 = 12 тис. грн.
 3. Коефіцієнт  амортизацій: будівель Kа1 =  (0.5)0.8;  обладнання Kа2 =  0.2
 4. Ремонтні витрати (мінімальні) Pmin =  2 тис. грн.
 5. Час, потрібний на ліквідацію наслідків НС – T = 12 днів
 6. Кількість видів недовиробленої продукції через руйнування основних фондів – n = 7
 7. Оптова відпускна ціна одиниці невиробленої продукції даного виду – Ц1 = 0.5 тис. грн.
 8. Ціна сировини, матеріалів необхідних для виробництва одиниці даного виду невиробленої продукції  ВП = 0.05 тис. грн.
 9. Денний обсяг випуску продукцій даного виду до виникнення НС – Q01 =  110 шт.
 10. Денний обсяг випуску продукцій даного виду після виникнення НС –  Q11 = 40 шт.
 11. Витрати (мінімальні) на будівництво нових невиробничих об’єктів    Бmin = 0
 12. Витрати на невиробничі потреби під час ліквідацій НС – П = 0

 

Розв’язання:

 1. Фпв Фпвпрямі збитки від руйнування основних фондів виробничого призначення (будівель, споруд обладнання і т. ін.) (Фпв)   

= 11 · 0,8 + 12 · 0,2 + 2 = 13.2 тис. грн.

 1. Непрямі збитки від недовироблення продукції (Фнв)   

=  [(110 - 40) · 12] (0,5 - 0,05) =  378 тис. грн.

Загальні  збитки від руйнування основних фондів виробничого призначення:

=  13.2 тис. грн.  +  378 тис. грн.  =  391,2 тис. грн.

 

 

 

Задача 3. Розрахунок збитків від  руйнувань фондів невиробничого  призначення (житлових будинків, комунікацій, будівель допоміжного призначення) – Фг

Вихідні дані:

  • Кількість видів невиробничих фондів, що пошкоджені (зруйновані)  
   N = 1
  • балансова вартість зруйнованих невиробничої фондів ∆P = 60 тис. грн.
  • коефіцієнт амортизації даного виду фондів Kа =  0.3
  • мінімальні витрати на ремонт пошкоджених невиробничих фондів Pmin = 75 тис. грн
  • витрати на ліквідацію наслідків НС – П  =  15 тис. грн.

Розв’язання:

Фн= = 60 · 0,3 + 75 + 15 = 108 тис. грн.

 

Задача 4. Розрахунок збитків  від втрат готової промислової  продукції (П ).

Вихідні дані:

  • кількість видів промислової продукції, втрачений від НС – n = 1
  • кількість втраченої готової продукції даного виду – q =  56 шт
  • собівартість одиниці даного виду продукції – С = 0,4 тис. грн.
  • норма прибутку на виробництво даного виду продукції m = 1,6

   Розв’язання:

  = 0,4 · 56 · 1,6 = 35,84 тис. грн

 

 

 

Задача 5. Розрахунок збитків  від втрат сировини, напівфабрикатів  промислової продукції (Сн).

Вихідні дані:

  • кількість видів втраченої сировини, матеріалів – m = 1
  • ціна, за якою придбано одиницю сировини, матеріалів – Ц = 0,09 тис. грн.
  • обсяг втраченої сировини, матеріалів – q =  230 шт

Розв’язання:

= 0,09 · 230 = 20,7 тис. грн.

 

 

 

Збитки внаслідок НС (аварія з вибухом 14:00 1.06)

Складові збитків

збитки

тис. грн

1. Втрати життя та здоров’я населення 

451,428

2. Руйнування основних фондів виробничого  призначення ( )   

391,2

3. Руйнування фондів невиробничого  призначення (Фг)

108

4. Втрати готової промислової продукції  ( )

35,84

5. Втрати сировини, напівфабрикатів,  матеріалів (Сн)

20,7

Всього збитків

1007,168


 

 

Висновки:

 1. Найбільші збитки від втрат життя та здоров’я людей, які складають більше 40%, а також збитки від руйнувань основних фондів виробничого призначення до 40%.
 2. В першу чергу надати фінансову допомогу на лікування постраждалим 28 чол. із яких 20 осіб повернути до трудової діяльності.
 3. При ліквідації наслідків НС зосередити зусилля на елементи виробничого призначення і відновити виробництво на ушкоджених ділянках в доаварійному рівні і через 12 діб.

Информация о работе Оцінювання збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру