Главная /

Рефераты по истории

1. Социальная политика в России XVII в. 2.Политическая борьба в 20-е годы

1. Подъем классовой борьбы в России был закономерным ответом народных масс на закрепощение, происшедшее в конце XVI в. Однако в кульминационный период движения проявилось различие целей разных социальных слоев, участвовавших в борьбе против правительства Василия Шуйского.
2. Уже к началу 1922 г. в стране сложился политический режим, который можно назвать диктатурой партии. Принятая в августе 1922 г. на партийной конференции резолюция "Об антисоветских партиях и течениях" санкционировала применение репрессий к инакомыслящим. Состоявшийся тогда же процесс над руководителями партии правых эсеров продемонстрировал невозможность легального существования в стране любой партии, кроме большевистской.
04 Апреля 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

15-16 ғасырлардағы Қазақ-Қырғыз қарым-қатынасы

ХҮ-ХҮІ ғасырлардағы Қазақстан мен Орта Азия тарихы маңызды тарихи оқиғаларға толы болды. Осы кезеңде Қазақстанда моңғол ұлыстары ыдырап Қазақ хандығы құрылса, Орта Азияның батыс бөлігінде Темір мемлекетінің орнына Шайбани тұқымдары билік басына келді, ал шығыс бөлігінде Моғолстан хандығының орнында қырғыз бірлестігі пайда болған еді. 13 Октября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

17 век культура Руси

Проникновение идей и форм европейской культуры, идейные споры,
приведшие к расколу, церковное искусство, утрачивавшее тягу к глуби-
не, постижению сущности, весьма характерны для нового столетия. По-
является неудержимое стремление к описательности, декоративности.
Художественное творчество из священного занятия превращается в ре-
месло. Слабеют связи, соединяющие искусство с другими сферами
культуры, т.е. теряется единство средневековой духовной сферы.
10 Января 2011  Тип работы: доклад  Скачать

18 ғасырдың бірінші ширегіндегі қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы

Тәуке хан (1680-1715) билік еткен жылдары Қазақ хандығы орталықтандырылған мемлекет болып қала берді. Қазақ хандығында бейбіт өмір орнады, заңдар қатаң сақталды, тайпааралык алауыздык азайды. Шиеленіскен ірі даулар мен айтыс-тартыстар беделді билердің тікелей араласуымен шешіліп отырды. Барымта-карымта, жайылымдар мен су көздерін бөлісу жөніндеп алауыздықтар мейлінше азайды. Қазақтың әскери жасақтарының жауынгерлік кабілеті күшейді. Ішкі ауызбірліктін арқасында елдің орасан зор аумағының тұтастығы сақталды. Қазақтар солтүстігінде орыстардың Тара қаласынан бастап, оңтүстігінде Ташкент қаласына дейінгі, батысында Жайық (Орал) өзенінен бастап, шығысында Ертістің орта ағысына дейінгі жерлерді иеленді. Қазақтардың Еділ (Волга) өзені аймағында көшіп-қонып жүрген кездері де болды. 16 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

1822 - 1824 жылдардығы реформалар

1781 жылы Абылай өлгеннен кейін Орта жүзде оның үлкен баласы сұлтан Уәли хан болып жарияланды. Уәли ханның қаталдығы оның қол астындағылардың наразылығын туғызды. 1795 жылы қазақтар патшаға оны тақтан алу жөнінде өтініш жасады. 1815 жылы Орта жүзде Уәлидің позициясын әлсіретуге тырысып, үкімет екінші ханды, Бөкейді тағайындады. 1817 жылы Бөкей хан және 1819 жылы Уәли хан өлгеннен кейін Орта жүзде жаңа хандар бекітілмеді. Патша әкімшілігі хан өкіметін таратып, «Сібір қырғыздары туралы уставқа» сүйене отырып, басқарудың жаңа аппаратын құрды, бұл уставты 1822 жылы Россияның XIX ғасырда белгілі либералдық пиғылдағы қайраткер, өз дәуірінің аса білімді тұлғаларының бірі граф М.М.Сперанский жасады. Бұл жұмысқа болашақ декабрист Солтүстік қоғамның мүшесі Г.С. Батеньков белсене қатысты. Оған М.М. Сперанский жергілікті статистика үшін материалдар әзірлеу мен жинауды тапсырған еді. 04 Ноября 2012  Тип работы: доклад  Скачать

1822-1824 жылдардағы реформалар

Атасы – Жұмабай қажы. Әкесі Бекен саудамен айналысқан дәулетті адам болған. Анасының есімі – Гүлсім. Мағжан ауыл молдасынан сауатын ашып, 1905 – 1910 жылдары Қызылжардағы (Петропавл) №1 мешіт жанында белгілі татар зиялысы, мұсылман халықтарының азаттығы жолында күрескен М.Бегишевтің ұйымдастыруымен ашылған медреседе оқыды. Медреседе Бегишевтен Шығыс халықтарының тарихынан дәріс алды, қазақ, татар әдебиеттерін, Фирдоуси, Сағди, Хафиз, Омар Һайям, Низами, Науаи секілді шығыс ақындарының дастандарын оқып үйренді. 30 Января 2013  Тип работы: реферат  Скачать

19 ғасырдағы реформалар

Осы жаңа реформаны əзірлеуді патша сол жылдары белгілі либералдықпиғылдағы қайраткер, өз дəуірінің аса білімді тұлғаларының бірі граф М.М.Сперанскийге жүктеді. Аз зерттелген аудандарды неғұрлым толық зерттеу жəне жинақтап көрсету үшін М.М.Сперанский «Сібір жерлерін мəлім етуді» ұсынды. Бұл жазбаны жасақтауға болашақ желтоқсаншы Г.С.Батюшков белсене қатысты. 17 Февраля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

1904-1905 орыс -жапон соғысы

XIX ғ. аяғы – XX ғ басында дүние бөлiнiп болған, ендi оны қайта бөлiсуге күрес қыза бастады. 1904 жылға қарай Ресей Манчжурияда, Ляодун түбегiнде, Кореяда бекiдi. Орыстардың жапонияға ешқандай территориялық таласы болған жоқ, олар тек қолындағысын сақтағысы келдi. Ал Жапония болса, соғысты пәрмендi дайындық үстiнде болды. Ол Ресейдi экономикалық және саяси тұрғыдан ұтымды аймақтардан ығыстырғысы келдi. 23 Октября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

1916 жылғы Қазан революциясы

1916 жылғы Қазан революциясының женісі алғашқы күндерден бастап, құлатылған қанаушы тап өкілдерінің қаулы қарсылығын тудырды. Кеңес өкіметі елдің әр түрлі аймақтарындағы, соның ішінде Қазақстан жеріндегі контрревалюциялық бүліктерді батыл да шұғыл басып тастап отырды.Дегенмен олар аяғына дейін талқандалмады. Өлкеде азамат соғысының басты ошақтары Қазақстанның батыс аудандарында, Торғай облысының әкімшілік орталығы Орынборда қалыптасты. Бұл жерде атаман Дутовтың, генерал Толстовтың әскерлері, ал Жетісу жерінде қалыптасты. Бұл жерде атаман Дутовтың, генерал Толстовтың әскерлері, ал Жетісуда казак –орыс жасақтары, ақ-гвардия офицерлері мен юнкерлер жиналды. Олар контрреволюциялық күштердің негізгі орталығына айналды және Кеңес өкіметіне қарсы азамат соғысын бастады. 14 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

1916 жылғы Қазақстандағы ұлт азаттық көтеріліс

Көтерілістің шығу себебі әлеуметтік-экономикалық және саяси сипаттағы факторлар еді. Яғни отарлық езгінің соғыс кезінде барынша күшеюі, жерді тартып алу, орыстандыру саясаты және т.б. Көтерілістің басталуына патшаның 1916 ж. маусымдың 25 армияның қара жұмысына Түркістан өлкесінің және ішінара Сібірдің 19-дан 43-жасқа дейінгі ер-азаматтарын шақыру жөніндегі жарлығы түрткі болды. 20 Сентября 2011  Тип работы: реферат  Скачать